Dokumenty do pobrania

Zapraszamy Państwa do pobrania i zapoznania się z dokumentacją szkoleniową, a także z aktualnymi dokumentami administracyjnymi, oraz niezbędnymi do pozyskania wsparcia w formie dotacji na usługi rozwojowe takie jak szkolenia, kursy  czy usługi doradcze.

 

Usługi rozwojowe:

- formularz - zlecenie przeprowadzenia badań w zakresie określenia potrzeb rozwojowych w przedsiębiorstwie

- zapytanie ofertowe o organizację usługi rozwojowej

- formularz - zgłoszenie uczestnika indywidualnego na usługę rozwojową

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganie się o pomoc deminimis

 

 

Współpraca / Podwykonawstwo:

- oświadczenie trenera

- umowa o pracę (trenerska)

- oświadczenie RODO

- umowa o realizacji / podwykonawstwie usługi rozwojowej

- list intencyjny