Akademia

11 postów

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Preambuła Istotą usługi rozwojowej jest działanie dzięki któremu interesariusze osiągają efekty uczenia się prowadzące do zmian zgodnych z wyznaczonymi celami rozwoju. Zaliczamy do niej działania związane z diagnozą, […]

Procedura postępowania w wypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych lub niepożądanych.

Procedura postępowania w wypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych lub niepożądanych. 1 Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej: 1.1. Akademia ATOS organizuje szkolenia w salach szkoleniowych spełniających wymogi BHP i PPO. 1.2. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPO. […]

Systemy bezpieczeństwa P0 – Folie bezpieczne przeciwsłoneczne i anty UV

Aplikacja folii przeciwsłonecznych – kompendium wiedzy praktycznej. Kurs profesjonalnej i czystej aplikacji funkcyjnych folii okiennych. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, w ramach których zostaną poruszone takie obszary, jak: Materiałoznawstwo, Narzędzia i środki czyszczące, Rodzaje okien ze względu na sposób montażu i demontażu szyb, Narzędzia aplikatorskie (podział ze […]

Systemy bezpieczeństwa P4 – Folie bezpieczne, antywłamaniowe i pancerne

Aplikacja folii antywłamaniowych- kompendium wiedzy praktycznej. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. W ramach szkolenia podstawowego, zostaną poruszone takie obszary, jak: Materiałoznawstwo, Narzędzia i środki czyszczące, Rodzaje okien ze względu na sposób montażu i demontażu szyb, Narzędzia aplikatorskie (podział ze względu na strukturę folii oraz materiał, z którego […]