Terapia ręki

Terapia ta to usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców czyli tzw. motoryki małej. Podstawowymi umiejętnościami rozwijanymi w trakcie doskonalenia motoryki małej są kontrolowane ruchy rąk i palców, chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy, manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania, skoordynowane używanie obu rąk. W przypadku zaburzenia rozwoju motoryki małej konieczne są oddziaływania korekcyjne stymulujące rozwój i korygujące zaburzenia. Od rozwoju motoryki małej zależny jest pomyślny rozwój umiejętności samoobsługi, rysowania, pisania i mowy.