Terapia psychologiczna

Polega na nawiązaniu i stałym utrzymywaniu kontaktu emocjonalnego i zadaniowego z dzieckiem i jego rodziną. Terapia psychologiczna pomaga w ustaleniu indywidualnego programu terapeutycznego. Ułatwia ona psychologowi dokonanie diagnozy psychologicznej oraz oceny funkcjonowania pacjenta poprzez standaryzowane testy. Do działań psychologa należą: wsparcie edukacyjne, usprawnianie psychoruchowe, psychoedukacja oraz elementy terapii zajęciowej. Zajęcia, które prowadzi psycholog związane są ćwiczeniami ze sfery: poznawczej, emocjonalno – motywacyjnej, osobowej i społecznej.