Metoda Vojty

metoda vojty zielona góra

Terapia metodą Vojty polega na wzbudzaniu odruchów, przez stymulację określonych punktów na ciele dziecka. Ten sposób wyzwala genetycznie zablokowane odruchy, które powinny pojawić się u zdrowego dziecka w określonym stadium rozwoju, np.: umiejętności poruszania się (obracanie, czworakowanie). Podczas stymulacji utrwalają się nowe poprawne odruchy, poprzez korygowanie patologicznych wzorców. Dwoma podstawowymi systemami torowania odruchów w celu odzyskania koordynacji ruchowej jest odruchowe pełzanie i odruchowy obrót. Metoda Vojty wymaga wiele od rodzica. Dzięki współpracy osiąga się wspaniałe rezultaty w krótkim czasie. Bardzo ważna jest terapia w domu, wykonywana przez rodzica, po dokładnym instruktażu i ćwiczeniu pod okiem terapeuty.