Metoda PNF

Rehabilitacja metodą PNF jest przyjazna dziecku. Certyfikowany fizjoterapeuta metody PNF pracując z dzieckiem wykorzystuje silne strony oraz umiejętności dziecka do ponownego nauczenia się utraconych funkcji. Wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji, rehabilitacja metodą PNF przywraca wzorce ruchowe, takie jak: prawidłowe chodzenie, siadanie, wstawanie. Jako metoda zbliżona w założeniach do NDT-Bobath zwraca szczególną uwagę na samodzielność dziecka oraz techniki prawidłowej pielęgnacji stosowane przez rodzica.