Dzienne Archiwa: 4 listopada 2022

1 posta

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Preambuła Istotą usługi rozwojowej jest działanie dzięki któremu interesariusze osiągają efekty uczenia się prowadzące do zmian zgodnych z wyznaczonymi celami rozwoju. Zaliczamy do niej działania związane z diagnozą, […]