Dzienne Archiwa: 21 października 2022

1 posta

Procedura postępowania w wypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych lub niepożądanych.

Procedura postępowania w wypadku pojawienia się sytuacji nieprzewidzianych lub niepożądanych. 1 Ogólne zasady postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych Zachowanie zasad bezpieczeństwa na sali szkoleniowej: 1.1. Akademia ATOS organizuje szkolenia w salach szkoleniowych spełniających wymogi BHP i PPO. 1.2. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników, zastosowanie mają przepisy BHP i PPO. […]