Tworzenie i obsługa strony internetowej opartej na platformie WordPress od podstaw – Kurs autorski dr Elwiry Topolnickiej

Tworzenie i obsługa strony internetowej opartej na platformie WordPress od podstaw – Kurs autorski dr Elwiry Topolnickiej

Poziom 1

Liczba godzin: 16
Czas: 2 dni
Trener: Dr Elwira Topolnicka
Cel szkolenia/usługi:

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę związaną z kreowaniem wizerunku firmy w internecie.
Osoba uczestnicząca w szkoleniu zgłębi tajniki wiedzy praktycznej i teoretycznej – będzie
potrafiła stworzyć stronę internetową od podstaw, począwszy od zakupu domeny, przez
wybór hostingu, po instalację silnika WordPress i jego końcową konfigurację umożliwiającą
dalszą rozbudowę. Uczestnik pozna podstawowe pojęcia związane z planowaniem strategii
marketingowej, dzięki czemu będzie potrafił świadomie tworzyć wizerunek firmy w
przestrzeni internetu.

Ramowy program szkolenia/usługi:

1. Omówienie platformy WordPress
2. Zakup domeny i hostingu.
3. Instalacja platformy WordPress.
4. Omówienie struktur stron internetowych.
5. Budowanie strategii przekazu na stronie internetowej.
6. Omówienie narzędzi dostępnych na platformie WordPress: Menu
7. Omówienie narzędzi dostępnych na platformie WordPress: Motywy
8. Strona Główna i jej specyficzna rola.
9. Omówienie narzędzi wybranego Motywu.
10. Konfiguracja wybranego Motywu.
11. Omówienie narzędzi dostępnych na platformie WordPress: Strony i Wpisy.
12. Konfiguracja i publikacja Strony Głównej.
13. Omówienie narzędzi dostępnych na platformie WordPress: Widgety.
14. Konfiguracja wybranych Widgetów na Stronie Głównej.
15. Konfiguracja podstron wyodrębnionych w sekcji Menu.
16. Omówienie narzędzi dostępnych na platformie WordPress: Wtyczki.
17. Konfiguracja wybranych wtyczek.
18. Responsywność strony internetowej.
19. Podsumowanie szkolenia.

Harmonogram szkolenia/usługi:

DZIEŃ I

1. Omówienie platformy WordPress. Wskazanie wad i zalet prezentowanego systemu CMS
dla początkujących twórców (wordpress.com) i wersji dla deweloperów (wordpress.org).
Czas: 30 min. / teoria

2. Określenie tematyki planowanej strony. Wybór i zakup domeny oraz hostingu.
Konfiguracja domeny i hostingu.
Czas: 30 min. / praktyka

3. Instalacja silnika WordPress na zakupionym serwerze.
Czas: 60 min / praktyka

4. Wizja projektu – omówienie wybranych struktur stron internetowych: strona one page,
multi page, landing page.
Czas: 30 min. / teoria

5. Strategia budowy przekazu na stronie internetowej.
Czas: 30 min. / teoria

6. Nawigacja na stronie internetowej. Nazwanie i określenie liczby podstron na stronie –
stworzenie drzewka kategorii. Dodanie menu do strony internetowej.
Czas: 45 min. / teoria + praktyka

7. Omówienie sekcji motywów na platformie WordPress. Motywy darmowe i płatne. Dobór
motywu do wybranej struktury planowanej strony.
Czas: 45 min. / teoria + praktyka

8. Omówienie Strony Głównej – jej cele, zadania i funkcje. Nakreślenie kształtu strony
głównej w korespondencji z planowaną strategią marketingową.
Czas: 45 min. / teoria + praktyka

9. Wybór, instalacja i omówienie narzędzi wybranego motywu.
Czas: 90 min. / teoria + praktyka

10. Konfiguracja wybranego motywu dla planowanej strony internetowej.
Czas: 45 min. / teoria + praktyka

DZIEŃ II

11. Omówienie narzędzia Stron i Wpisów na platformie WordPress: tytuł, bezpośredni
odnośnik (adres URL), edytor tekstowy a edytor wizualny, dodawanie i edycja zdjęć oraz
grafik, linkowanie tekstu i grafiki, dodawanie galerii, dodawanie plików typu .doc, .pdf i
innych. Wskazanie różnic pomiędzy Stronami a Wpisami.
Czas: 60 min. / teoria

12. Budowa Strony Głównej na podstawie nakreślonego uprzedniego szkicu (pkt. 8).
Czas: 60 min. / praktyka

13. Omówienie narzędzia Widgety: zastosowanie dodatków do tworzenia paneli bocznych,
nagłówka i stopki. Testowanie sposobów działania Widgetów na Stronach i Wpisach: dodanie
mapy Google, formularza kontaktowego, wyszukiwarki.
Czas: 60 min. / teoria + praktyka

14. Uzupełnienie Strony Głównej o potrzebne Widgety.
Czas: 30 min. / praktyka

15. Stworzenie podstawowego schematu Stron: O nas Oferta Galeria i Kontakt. Zadanie
testujące nabyte dotychczas umiejętności.Czas: 90 min. / praktyka

16. Omówienie narzędzia Wtyczki. Przegląd wtyczek darmowych i płatnych. Sposób doboru
wtyczek do strony.
Czas: 60 min. / teoria

17. Instalacja wybranych wtyczek i ich konfiguracja.
Czas: 60 min. / praktyka

18. Responsywność strony internetowej – omówienie sposobu wyświetlania strony na
urządzeniach mobilnych. Sprawdzenie sposobu wyświetlania budowanej strony na smartfonie
oraz jej dostosowanie w przypadku wystąpienia błędów.
Czas: 60 min. / teoria + praktyka

19. Przegląd interesujących stron z darmowymi zdjęciami i grafikami do wykorzystania na
własne potrzeby. Podsumowanie nabytej wiedzy i powtórzenie najważniejszych informacji.
Czas: 60 min. / teoria

Efekty szkolenia/usługi:

1. Umiejętności praktyczne:
– uczestnik potrafi dokonać zakupu domeny i hostingu oraz dokonać ich konfiguracji
– uczestnik potrafi zainstalować silnik WordPress w wersji deweloperskiej
– uczestnik potrafi sprawnie posługiwać się narzędziami udostępnionymi na platformie
Wordpress
– uczestnik potrafi zbudować od podstaw kolejne podstrony na stronie internetowej
2. Umiejętności teoretyczne:
– uczestnik potrafi zaplanować strategię marketingową dla swojej firmy

Grupa docelowa:

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
Osoby zatrudnione w MŚP, zwłaszcza pracownicy działu PR i marketingu
Osoby pragnące nabyć nowe kompetencje związane z tworzeniem stron internetowych i ich
dalszą obsługą.

Materiały dydaktyczne:

Konspekt zajęć wraz z materiałami edukacyjnymi do wykorzystania w przyszłości.