PORADNIA

Metoda NDT-Bobath

W tej metodzie specjalizują się pani Jola i pani Weronika. Rehabilitacja metodą NDT-Bobath jest stosowana u wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia rozwojowe o różnym podłożu. Głównymi założeniami metody NDT-Bobath jest: Wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego. Umożliwiają to odpowiednie techniki postępowania już od pierwszych miesięcy życia zastosowane w rehabilitacji metodą NDT-Bobath. Nadrzędnym celem w procesie rehabilitacji metodą NDT-Bobath jest przygotowanie pacjenta do czynności życia codziennego. Certyfikowany terapeuta NDT-Bobath przygotowuje do samodzielności w jak największym zakresie. Dzięki terapii hamowane są nieprawidłowe odruchy, na bazie których dziecko buduje nieprawidłowe wzorce ruchowe. Prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja metodą NDT-Bobath wyzwala u dziecka ruchy w formie jak najbardziej zbliżonej do ruchów prawidłowych w zależności od możliwości dziecka. Ruch kontrolowany jest przez terapeutę, którego pomoc zmniejsza się w miarę opanowywania przez dziecko ruchu. Nie ma gotowego zestawu ćwiczeń. Każde dziecko ma swój indywidualny program zmieniany i dostosowywany do jego aktualnych potrzeb i umiejętności. Założeniem metody NDT-Bobath jest przeszkolenie rodziców do prawidłowej pielęgnacji dziecka. Należy wiedzieć iż właściwe noszenie, karmienie, ubieranie, przewijanie oraz zabawa wpływają na prawidłowy rozwój dziecka.