Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest ukierunkowanym oddziaływaniem na dziecko i mającym na celu przywrócenie lub uzyskanie pożądanych cech motywacji oraz emocji edukacyjnej. Jest to również sposób na poszukiwanie przyczyn i przejawów trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz ich zmniejszaniu w celu osiągnięcia optymalnego, w odniesieniu do możliwości psychoruchowych, rozwoju.  Odpowiednie techniki terapeutyczne, typu; zabawy tematyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, a także wszelkie zabawy ruchowe z elementami rytmiki dostarczają dziecku odpowiednich bodźców oraz rozrywki. W skład terapii pedagogicznej wchodzi także nauka czynności życiowych oraz trening umiejętności społecznych.