DRUK 3d dla początkujących

DRUK 3d dla początkujących – kompendium wiedzy praktycznej SMART.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej.

W ramach szkolenia podstawowego, zostaną poruszone takie obszary, jak:

 • Przedstawienie Technologii Druku 3D
 • Krótka historia – wizjonerzy, wynalazcy, producenci, dystrybutorzy
 • Technologie druku
 • Materiałoznawstwo
 • Optymalizacja druku
 • Nomenklatura
 • Maszyna i wydruk praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?  Tak

Cel edukacyjny:

C1 – Podstawowa znajomość najnowocześniejszych technologii druku 3D.

C2 –Umiejętność edycji obiektów 3D wzorców oraz ich podstawowej modyfikacji.

C3 – Umiejętność edycji oraz optymalizacji materiałów na potrzeby wydruku 3D.

C4 – Umiejętność przygotowania końcowego modelu na potrzeby wydruku.

Ramowy program usługi

Format realizacji kursu – informacje organizacyjne:
Cały kurs to w sumie aż 18 godzin zegarowych zajęć podzielonych na dwa moduły:

 • Moduł pierwszy to część teoretyczna 12 godzin zegarowych zajęć.
 • Moduł drugi „część warsztatowa” składa się z 6 godzin zegarowych.

Wykaz zagadnień:

Część teoretyczna:

 • Przedstawienie Technologii Druku 3d oraz krótka historia.
 • Omówienie różnych technologii druku 3d w zależności od technologii utwardzania warstwy wydruku,
  takich jak FFF, FDM, DLP itd.
 • Materiałoznawstwo w zależności od technologii oraz przeznaczenia wydruku.
  Informacje o podmiocie świadczącym usługę

Część praktyczna:

 • Zasady optymalizacji wydruku.
 • Modelowanie z referencji (tworzenie własnego modelu).
 • Nomenklatura
 • Etapy produkcji, organizacja pracy
 • Końcowy wzorzec na potrzeby wydruku
 • Zapoznanie ze sprzętem do drukowania
 • Zapoznanie z materiałami
 • Zapoznanie z pracą urządzenia

Co daje udział w warsztatach?

Stawiamy przede wszystkim na praktykę. Dzięki takiemu podejściu nawet początkujący poznają specyfikę technik tworzenia elektronicznych wzorców na podstawie których drukarka drukuje w 3D , zrozumieją właściwości materiałów drukarskich, dowiedzą się, jakie materiały  stosować przy wydruku. Podniosą swoje kompetencje. Zdobędą umiejętności cenione na rynku pracy. Będą mieć kontakt z 12 letnim praktykiem, na co dzień wykonującym elektroniczne wzorce do druku 3D i wydruki 3D.

Co wyróżnia program naszego szkolenia?

Metodologia warsztatowa w rzeczywistym środowisku sprzętowo programistycznym wydruku 3D – z bezpośrednim wykorzystaniem urządzeń, w zakładzie pracy wykonującym wydruki 3D. Kontakt z pracownikiem. Mamy nadzieję, że kurs się spodoba i pozwoli zwiększyć umiejętności. Powodzenia!

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia – opis efektów kształcenia.

Po zakończeniu szkolenia i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia uczestnik w zakresie wiedzy (W), umiejętności (U) i kompetencji (K) potrafi:

W1 – Wiedza na poziomie podstawowym z najnowocześniejszych technologii druku 3D.
W2 – Ma poziomie podstawowym wiedza z zakresu edycji obiektów 3D wzorców oraz ich podstawowej
modyfikacji.
W3 – Na poziomie podstawowym znajomość etapów tworzenia końcowego wzorca na potrzeby
wydruku.

U1 – Umiejętność na poziomie podstawowym z najnowocześniejszych technologii druku 3D.
U2 – Umiejętność na poziomie podstawowym pracy w zespole nad większymi projektami z zakresu
wydruku 3D.
U3 – Umiejętność na poziomie podstawowym samodzielnego i kreatywnego myślenia w zakresie
użycia narzędzi i rozwiązaniu problemów wydruku 3D.

K1 – samodzielne tworzenie wzorca na potrzeby wydruku na poziomie podstawowym.
K2 – praca w zespole nad złożonymi projektami na poziomie podstawowym.

Grupa docelowa:

Dla wielu ludzi drukowanie 3D oznacza tylko prototypy i projekty przemysłowe, ale jesteśmy świadomi,
że to nieprawda! Dla nas drukowanie 3D jest synonimem kreatywności, sztuki, wzornictwa, a nawet
mody. Dlatego grupa docelowa to wszyscy chętni z ww. branż.

Informacje dodatkowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi, jeśli ilość zrekrutowanych na szkolenie
osób będzie niższa niż 8.